Legal Information


"nutricanis" er et mærke hos:

Clovershell Ltd.
Emmanouel Roides Street, Kirzis Center, Block D, Office D25
3031 Limassol
Cyprus

Tegningsberettiget:
Stefan Butzal

Kontakt:
Telefon: 00800 - 1111 7777*
*Gratis (Europæiske Union)

E-mail:  kontakt@nutricanis.dk

Noteret hos selskabsregisteret:
Firmaregister: Ministry of Commerce Industry and Tourism, Nicosia / Cyprus
Registernummer: HE 258899

Moms-Nr.-ID:
CY10258899P, DE815444820


Ansvarlig for indhodlet:
Stefan Butzal

Henvisning til brug af kilder/oplysninger, samt billeder og grafiker:
Shutterstock | http://www.shutterstock.com


Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indholdet:
Indholdet på vores sider er blevet forfattet med stor omhu. For deres rigtighed, fuldstændighed og aktualitet kan vi dog ikke tage fuldt ansvar. Som tjenesteyder er vi jf. § 7 Abs.1 TMG kun ansvarlig for de egne indhold på disse sider jf. de almene love. Jf. §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteyder dog ikke forpligtet til at overvåge de tekster, der kommer fra fremmede, eller undersøge om disse er imod loven. Forpligtelsen til at fjerne eller spærre sådanne indhold eller benyttelse af dem, forbliver uberørt heraf. Ansvar og hæftelse kan dog først træde i kraft efter konkret henvisning dertil. Ved oplysning om at der foreligger ulovligheder, vil vi straks foranledige sletning af det respektive indhold.

Ansvar for links
Vores tilbud indeholder delvist links til andre hjemmesider hos tredjeparter, og vi har ingen indflydelse på deres indhold. Vi kan derfor ikke overtage nogen form for ansvar for disse fremmede indhold. For indholdet på de eksterne sider, er udgiveren til den respektive side ansvarlige. De sider vi er forlinket til, blev undersøgt for om de var legale, da vi tilførte linket. På dette tidspunkt var der ingen illegale indhold på siderne. En permanent kontrol af indholdet er os ikke muligt og vi er ikke forpligtede til det uden konkret årsag hertil. Ved oplysning om at der foreligger ulovligheder, vil vi straks foranledige sletning af det respektive link.

Ophavsret:
Alle på disse sider oprettede indhold og værker falder under tysk ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere, bearbejde, udbrede eller benytte enhver slags af indholdet uden at have ophavsretten, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra indehaveren. Downloads og kopier af siden er kun tilladt til privat og ikke kommercielt brug. Såfremt indholdet ikke er blevet forfattet af indehaveren, henvises til tredjeparters ophavsret af indholdet. Der henvises specifikt til ophavsretten af trejde. Skulle du på trods heraf falde over et misbrug af vores eller andres tekster, vil vi bede dig om at oplyse os om det. Ved oplysning om at der foreligger ulovligheder, vil vi straks foranledige sletning af det respektive indhold.